X
GO

Vi informerer

29 March 2017

HemneNett er tildelt arbeidet med fiber i området Staurset-Engdalen.

Utbygging av bredbånd i området Staurset- Engdalen. 
HemneNett er tildelt arbeidet med bygging av fiber/bredbånd i dette området. Arbeidet vil starte opp i løpet av sommeren 2017 og skal være godkjent innen 30.juni 2018.
Prosjektet finansieres med bredbåndsmidler (NKOM), tilskudd fra Hemne kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune samt egen finansiering fra HemneNett.
Uten samarbeidet mellom disse partene ville prosjektet neppe blitt gjennomført i dagens marked.
Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hemne kommune ser positivt på at nok en gang bidrar HemneNett med ressurser og kompetanse for å få på plass nye og fremtidsrettede bredbåndsløsninger i Hemne.
HemneNett er stolte over nok engang å få tildelt et utbyggingsoppdrag av bredbånd/fiber. Dette anser vi som svært viktig for å opprettholde bosetting, trivsel og konkurransekraften i distriktet vårt.
Hemnenett vil bygge fiber som stamnett og leveringer der det er praktisk mulig vil skje på fiber til sluttbrukere. HemneNett vil informere kunder i området etter hvert som byggingen starter.
Kyrksæterøra 22.mars 2017
 

Attachments

  1. Infoskriv_Staurset-Engdalen.pdf 3/29/2017 10:57:39 PM