X
GO

Vi informerer

29 August 2016

Utbygging av fiber til Vaagan, Hellandsjøen.

HemneNett har i samarbeid med Hemne Kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune lagt forholdene til rette for utbygging av fiber vil Vaagan. Vaagan er et lite «tettsted» som alltid har slitt med dekningen av bredbånd. På Vaagan er det i dag 7 kunder som har bredbånd og flere som ønsker bredbånd. Hastighetene er lave 2-4 mb og i perioder er de plaget med mye utfall. Det er også kunder som ønsker bredbånd, men som ikke kan få.
Utbyggingen vil gi 12 fastboende og 22 fritidsboliger mulighet til å få fiber.

Kostnadene er ca kr. 500.000,-. Her vil Hemne Kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune bidrar med kr. 99.000,-, resterende dekkes av HemneNett og samt at det forutsettes noe dugnad fra kundene i finansieringen.


Kundene vil da få mulighet til høyhastighetsnett og TV. Brev med priser og oppkoblingspunkt vil bli utsendt til kundene i løpet av september/oktober 2016.
Utbyggingen skal være ferdig senest ved utgangen av august 2017.

Attachments

  1. Pressemelding Vaagan.pdf 8/29/2016 4:23:46 AM